Convocatòria residències teatrals: gener – abril 2018

Què és una residència?
La cessió d’un espai a una companyia perquè pugui fer realitat un projecte teatral.

Què us oferim?

 • Una sala d’assaig de dimarts a divendres (a concretar amb cada companyia) entre gener i abril de 2018. Hi podreu venir a assajar els matins, entre les 10h i les 14h.
 • Estrenar el muntatge a Lluïsos Teatre dins la seva programació estable. Podreu decidir quantes vegades voleu representar-la, amb un mínim d’1 funció i un màxim de 3.
 • La setmana prèvia a l’estrena podreu fer els assajos i el muntatge a l’escenari de Lluïsos Teatre, disposant del material tècnic de la sala.
 • Us donarem suport en la difusió i publicitat del projecte a través de cartelleria, web i xarxes socials de Lluïsos Teatre i Lluïsos de Gràcia.
 • El 50% del taquillatge de les funcions que feu a Lluïsos Teatre.

Què us demanem?

 • Que formeu part d’una companyia integrada per estudiants o professionals de les arts escèniques.
 • Que tingueu un projecte teatral i ganes de tirar-lo endavant.
 • Que no hàgiu estrenat aquest mateix projecte amb anterioritat.
 • Que tingueu un tècnic de la companyia.
 • Que utilitzeu la marca Lluïsos Teatre com a coproductor de l’espectacle en cas de programació i itinerància de l’espectacle.
 • Que estigueu en possessió dels drets d’autor de l’obra i que us feu càrrec de les despeses que hi estan vinculades.
 • Que signeu un conveni de col·laboració amb Lluïsos de Gràcia.

Quin serà el període de residència? 

 • Assajos: Entre mitjans de gener i mitjans d’abril de 2018
 • Estrena: 14 i/o 15 d’abril de 2018

Qui seleccionarà les propostes i quins criteris seguirà?
Una comissió artística formada per persones vinculades amb Lluïsos de Gràcia: un professional del sector de les arts escèniques, un membre de la junta directiva, un membre de l’equip tècnic i el coordinador de Lluïsos Teatre.

La comissió valorarà positivament que el projecte…

 • Estigui impulsat per joves d’entre 18 i 30 anys.
 • Sigui innovador.
 • Tingui sostenibilitat econòmica.
 • Tingui prevista una itinerància posterior a l’estrena a Lluïsos Teatre.
 • Sigui en català.

Com i quan podeu presentar la proposta?
Cal que ompliu el formulari d’inscripció i que ens feu arribar un dossier a teatre@lluisosdegracia.cat amb:

 • Descripció de la proposta
 • Fitxa artística que inclogui CV de la companyia i components
 • Necessitats tècniques (aproximades)
 • Sostenibilitat econòmica del projecte
 • Itinerància prevista

El termini acaba el 7 de gener de 2018.

Quan donarem a conèixer la proposta seleccionada?
A mitjans de setembre ens posarem en contacte amb totes les propostes rebudes per comunicar la decisió de la comissió artística.