Màgicus

Màgicus és el Festival de Màgia Jove de Barcelona. El projecte neix de la idea d’un grup de joves que, gràcies al suport dels Lluïsos de Gràcia, participen al Concurs Jove proposa, organitzat per la Federació d’Ateneus de Catalunya i que va rebre el primer premi, l’any 2009.

Els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2015 se celebrarà la seva 6a edició.