Residències artístiques 2015-2016

Què és una residència artística?
La cessió d’un espai a una companyia perquè pugui fer realitat un projecte teatral.

Què us oferim?

 • Una sala d’assaig de dimarts a divendres (a concretar amb cada companyia) durant un màxim de 3 mesos. Hi podreu venir a assajar els matins, entre les 10h i les 14h.
 • Estrenar el muntatge a Lluïsos Teatre dins la seva programació estable. Podreu decidir quantes vegades voleu representar-la, amb un mínim d’1 funció i un màxim de 3.
 • La setmana prèvia a l’estrena podreu fer els assajos i el muntatge a l’escenari de Lluïsos Teatre, disposant del material tècnic de la sala.
 • Us donarem suport en la difusió i publicitat del projecte a través de cartells, web i xarxes socials de Lluïsos Teatre i Lluïsos de Gràcia.
 • El 50% del taquillatge net de les funcions que feu a Lluïsos Teatre.

Què us demanem?

 • Que formeu part d’una companyia integrada per estudiants o professionals de les arts escèniques.
 • Que tingueu un projecte teatral i ganes de tirar-lo endavant.
 • Que no hàgiu estrenat aquest mateix projecte amb anterioritat.
 • Que inseriu el logo de Lluïsos Teatre com a entitat col·laboradora del projecte tant en el material que editeu com al vostre web i xarxes socials, ja sigui durant o posteriorment a la residència.
 • Que estigueu en possessió dels drets d’autor de l’obra i que us feu càrrec de les despeses que hi estan vinculades.
 • Que signeu un conveni de col·laboració amb Lluïsos de Gràcia.

Quan seran les residències artístiques?
Al llarg de la temporada 2015-2016 es faran 3 residències artístiques. Les estrenes seran:

 • 11, 12 i 13 de març 2016 (assajos gener, febrer i març)
 • 15, 16 i 17 d’abril 2016 (assajos febrer, març i abril)
 • 8, 9 i 10 juliol 2016 (assajos abril, maig i juny)

Qui seleccionarà les propostes i quins criteris seguirà?
Una comissió artística formada per persones vinculades amb Lluïsos de Gràcia: un professional del sector de les arts escèniques, un membre de la junta directiva, un membre de l’equip tècnic i el coordinador de Lluïsos Teatre.

La comissió valorarà positivament que el projecte…

 • Estigui impulsat per joves d’entre 18 i 30 anys.
 • Sigui innovador.
 • Tingui sostenibilitat econòmica.
 • Tingui prevista una itinerància posterior a l’estrena a Lluïsos Teatre.
 • Sigui en català.

Com i quan podeu presentar la proposta?
Només cal que ompliu el següent formulari abans del 10 de juny: Consulta’l!
Des de l’organització us podrem demanar informació addicional per fer la tria dels projectes.

Per qualsevol dubte ens podeu enviar un correu electrònic a teatre@lluisosdegracia.cat

Quan donarem a conèixer les propostes seleccionades?
El dia 10 de juliol de 2015 es comunicaran les 3 propostes seleccionades per correu electrònic. A partir d’aquest dia, les companyies tindran 5 dies per confirmar la seva participació en el projecte.